Verbreding A27 en aanpak Hooipolder zo goed als rond

Door BN DeStem Nieuws | 21 december 2018

RAAMSDONKSVEER - De verbreding van de A27 en de aanpak van knooppunt Hooipolder kan zo goed als zeker beginnen. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf donderdag ‘een klap‘ op de plannen en zette haar handtekening onder het tracébesluit. “Een mijlpaal“, zegt Noortje van Schijndel, woordvoerder van Rijkswaterstaat. 

De handtekening van de minister zet de lichten op groen om de aanbesteding en uitvoering van het project voor te bereiden. Zo'n 1,4 miljard euro gaat naar het traject tussen Houten en Hooipolder, 47 km snelweg. Het werk begint in 2022, terwijl het laatste deel van het project in 2030 opgeleverd wordt.

Drie rijstroken 

Tussen Werkendam en Raamsdonksveer komen aan beide kanten drie rijstroken, waarvan één spitsstrook. Daarnaast pakt Rijkswaterstaat knooppunt Hooipolder aan: een deel van de verkeerslichten verdwijnt, terwijl een nieuwe verbindingsboog vanuit de A59 (Zonzeel) naar de A27 richting Gorinchem gaat.

Hooipolder als eerste

De precieze planning van het project is nog niet duidelijk. “Dat moet door de aannemer worden ingepast“, vertelt Van Schijndel. “Wel een harde eis is dat in 2022 met het gedeelte bij Hooipolder begonnen wordt.“ Enkele weken geleden werd namelijk bekend dat Hooipolder als eerste aan de beurt komt, mede op verzoek van de provincie. Het zuidelijke deel van de A27, tussen Everdingen en Raamsdonksveer, wordt als eerste opgeleverd: tussen 2027 en 2029. Het noordelijke deel van de A27 wordt tussen 2028 en 2030 opengesteld.

Nieuwe afrit

Het tracébesluit is een belangrijke aanzet, maar betekent nog niet dat er geen zaken meer kunnen worden aangepast. Zo is de gemeente Geertruidenberg het niet eens met de nieuwe aansluiting bij de A59. De afrit bij de watertoren verdwijnt, terwijl bij Oosterhout (Statendam) een nieuwe aansluiting komt. Rijkswaterstaat heeft daarom een verbindingsweg getekend van Oosterhout naar Raamsdonksveer. Wethouder John van Vugt en diverse belangengroepen zien liever dat deze afrit dichter bij knooppunt Hooipolder komt. Eerder presenteerden zij daarom een alternatieve aansluiting. “Wij hebben onze plannen bij Rijkswaterstaat toegelicht, in januari gaan de gesprekken een vervolg krijgen“, liet Van Vugt eerder weten.

Keizersveerbrug

Naast een grootschalige ingreep aan de weg worden ook de Merwedebrug bij Gorinchem, Hagesteinsebrug en Keizersveerbrug bij Hank en Raamsdonksveer geheel vervangen. “Dat veroorzaakte een behoorlijke wijziging op het ontwerptracébesluit“, zegt projectmanager Marc Lentjes. Ook zorgde dat voor vertraging van het project.

De bestaande Keizersveerbrug wordt in zijn geheel vervangen door een nieuwe brug voor het verkeer naar het zuiden. Deze brug krijgt drie rijstroken, een uitvoegstrook en een tweerichtingenfietspad. Ten oosten van deze brug komt een nieuwe brug over de Bergsche Maas voor het verkeer richting Gorinchem. Op deze brug komen drie rijstroken, een spitsstrook en een apart gedeelte voor landbouwverkeer. “Alle bruggen krijgen stillere voegovergangen, ook treffen we geluidsmaatregelen voor provinciale en lokale wegen die aansluiten op de A27 en Hooipolder.“

Van vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari 2019 kan beroep worden aangetekend tegen de plannen. Woensdag 23 januari houdt Rijkswaterstaat een informatieavond tussen 19.00 en 21.00 uur bij Boelaars in Raamsdonksveer.

Wat gaat er gebeuren?

- De A27 krijgt over het gehele traject van Houten naar Hooipolder extra rijstroken. Het gaat om 47 km.

- Tussen Hooipolder en Werkendam krijgen beide kanten van de snelweg drie rijstroken, waarvan een spitsstrook. Nu zijn er twee keer twee rijstroken.

- Bij knooppunt Hooipolder komt een verbindingsboog. Deze voert vanuit de A59 (Zonzeel) naar de A27 richting Gorinchem.

- Een deel van de verkeerslichten bij Hooipolder verdwijnt.

Foto: Pix4Profs-Joyce van Belkom  

Bekijk dit artikel in BN de Stem