Knooppunt Hooipolder drie jaar eerder op de schop

Door BN DeStem Nieuws | 29 oktober 2018

RAAMSDONKSVEER - Knooppunt Hooipolder wordt drie jaar eerder aangepakt dan verwacht. Vanaf 2022 gaat Rijkswaterstaat aan de slag met de verbreding van de A27. Oorspronkelijk stond Hooipolder laat in de planning en zou het knooppunt pas in 2029 af zijn. De bedoeling is dat het werk daar in 2022 begint en in 2026 klaar is, zo bevestigt projectmanager Marc Lentjes. 

De A27 wordt van Hooipolder tot Houten aangepakt. Bij Raamsdonksveer komt er een verbindingsboog vanuit de A59 (Zonzeel) richting de A27 (Gorinchem). Voor het totale project A27 Houten-Hooipolder tast het rijk in de buidel: ruim één miljard euro. Een deel van de verkeerslichten verdwijnt door aanpassingen op het knooppunt zelf. Zo kan verkeer voortaan zonder wachten rechtsaf vanuit de richting van Waalwijk naar Utrecht. Dat geldt ook voor automobilisten die uit de richting van Utrecht/Gorinchem komen en bij Hooipolder de kant van Rotterdam op willen. Voor deze extra maatregelen heeft de provincie 8 miljoen euro vrijgemaakt.

Door Hooipolder prioriteit te geven komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wens van de provincie en gemeentes in deze regio. “De schop kan niet vroeg genoeg de grond in”, zegt provinciebestuurder Christophe van der Maat (VVD). “Natuurlijk willen we graag een volledige ombouw van het knooppunt. Maar dat is vanwege de centen op korte termijn niet haalbaar. We kunnen dat blijven eisen, maar er gebeurt niks. Onze focus is om zo snel mogelijk de files op te lossen. Met deze ingrepen is Hooipolder tot 2040 filevrij, zo blijkt uit de nieuwste doorrekeningen. Veel mensen associëren verkeerslichten met files. De voeten moeten even van het gaspedaal, maar opstoppingen gaan er niet meer zijn.”

‘Dit past netjes‘
Rijkswaterstaat onderzocht afgelopen jaar of Hooipolder in de planning naar voren kon worden gehaald, zonder dat problemen worden veroorzaakt voor de rest van het traject. “Er is gekeken naar verkeerskundige effecten”, verklaart projectmanager Marc Lentjes. “Dit blijkt netjes te passen. We gaan op een aantal plekken tegelijk beginnen. Niet alleen Hooipolder, ook de brug bij Gorinchem. We spannen ons samen met de provincie en gemeenten in om knooppunt Hooipolder met de kortst mogelijke doorlooptijd aan te passen.”

Hinder
In de regio wordt gevreesd voor opstoppingen tijdens de werkzaamheden. Lentjes: “Er zal altijd hinder zijn, maar vanwege de bouwfasering zal dat beperkt zijn. Zo blijft de A27 gewoon open tijdens het werk aan de A59.” Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt waarschijnlijk begin 2019 het officiële tracébesluit. De A27 wordt over het gehele traject verbreed. Tussen Werkendam en Raamsdonksveer komt er aan beide kanten van de weg een spitsstrook bij. Tijdens het werk wordt er mogelijk extra openbaar vervoer ingezet. Van der Maat: “We moeten een goede datastudie doen naar wie waar naartoe gaat. Misschien moeten we extra bussen laten rijden en inzetten op snelfietsroutes.”

Foto: Interactieve tracékaart Rijkswaterstaat

Bekijk dit artikel in BN de Stem